Europadirekt

Vi omvandlar EU-information till lokal nytta.

För att öka kontakten och dialogen med Europas invånare har Europeiska kommissionen etablerat ett nätverk av informationskontor. Runt om i Europa finns det 500 Europa Direkt-kontor varav 20 finns i Sverige,från Skåne till Norrbotten.

Sprider kunskap

Europa Direkt-kontorens uppgift är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om EU. Vi tillhandahåller kostnadsfri information och föreläsningar till enskilda individer, organisationer och företag. Behöver du hjälp med att hitta EU-litteratur, officiella dokument, databaser, nyhetsbrev eller annan information,vänd dig till oss.

Vi ser det även som vår uppgift att sprida kunskap om EU:s utveckling, program och stöd till landsbygdsbefolkningen, koordinera och initiera projekt samt arrangera kurser och seminarier på dessa teman. Syftet är att informera invånare, företag, myndigheter och organisationer i landsbygdsområden om EU-medlemskapets möjligheter samt stödja åtgärder som syftar till utveckling av regionen.

Stort kontaktnät

Vi har god lokal förankring tack vare vår värdorganisation, Hushållningssällskapet Skaraborg men även ett brett samarbete med våra systerkontor runt om i Europas länder. Europa Direkt kan även fungera som en kanal direkt till EU-kommissionen i Bryssel, kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentet.

 

För mer och aktuell information:

Gå in på Europa Direkts hemsida under Hushållningssällskapet Skaraborg.
Klicka här

  

 

Sabina Hualpa Blomgren
Europa Direkt Skaraborg
Järnvägsgatan 18, 532 22 Skara
Telefon: 0511-248 56
sabina.h.blomgren@hushallningssallskapet.se